OZMUTLUBAS OTOMOTIV ANTALYA

Renault Trucks dealers at ANTALYA, Turkey

Yesilbayir Mahallesi
Akdeniz Bulvari No : 66
D#SEMEALTI/ANTALYA
07195 ANTALYA
reviews from Google

Reception hours


Monday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Friday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Sunday -

Truck service and repair
Truck service and repair


Sales
Monday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Friday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Sunday -
Service
Monday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Friday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Sunday -
Parts
Monday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Friday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Sunday -

Service contact

+90